Czas i miejsce

Rozpoczęcie: 27 kwietnia 2024 o godz. 9:00

Koszt: Akredytacja – 30 zł

Dzieci do 12 roku życia (tylko z opiekunem) – gratis

Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać zgodę opiekuna, której wzór dostępny jest TUTAJ.

Twórcy programu/MG: 10 zł

Zakończenie: 28 kwietnia 2024  ok. godz. 19:00

Miejsce: MDK Grunwaldzka 5, Siemacha SPOT Mogilska 58

Odbiór identyfikatorów: MDK Grunwaldzka 5

lajco_mapa

Dojazd:

Od strony centrum miasta (i od Dworca Głównego): każdy tramwaj i autobus jadący do przystanku Rondo Mogilskie, gdzie należy wysiąść i przejść kilkaset metrów do skrzyżowania ulicy Mogilskiej z Grunwaldzką, budynek konwentu będzie po lewej stronie.

Od strony Nowej Huty: każdy tramwaj jadący do przystanku Cystersów, gdzie należy wysiąść i i przejść kilkaset metrów wzdłuż ulicy Mogilskiej, do skrzyżowania z Grunwaldzką, budynek konwentu będzie po prawej stronie. Można również dojechać (tramwajem lub autobusem) do Ronda Mogilskiego i skorzystać z instrukcji „od centrum”.

Budynek konwentu znajduje się na rogu Mogilskiej i Grunwaldzkiej, tam trzeba szukać tabliczki z napisem Młodzieżowy Dom Kultury oraz naszych plakatów ze strzałkami.